Recovery Toolbox for PDF Password – Online hulp

Ook al is Recovery Toolbox for PDF Password (Downloaden) eenvoudig en intuïtief, toch is er een zekere mate van configuratie nodig in functie van de geselecteerde herstelmodus - dit proces kan enigszins verwarrend zijn wanneer het programma voor het eerst wordt gebruikt. Gelieve eerst de handleiding te lezen en te raadplegen vóór u contact opneemt met onze dienst voor technische ondersteuning. Onderstaand document bevat een uitgebreide beschrijving van elke feature van het programma en de beginselen voor het gebruik ervan.

Recovery Toolbox for PDF Passwordis een stapsgewijze wizard die u doorheen het proces begeleidt en slechts een minimum aan handelingen van uw kant vereist. Omdat wachtwoordreconstructie echter enigszins complex is, is deze wizard iets ingewikkelder dan deze in andere Recovery Toolbox'en, en dienen de opties iets meer te worden toegelicht.

Als stelregel volgt u de instructies op het scherm, voert u de nodige handelingen uit en drukt u op Next (volgende) om verder te gaan naar de volgende stap in de wizard. U kunt steeds terugkeren met de Back (terug) knop om instellingen aan te passen of een ander bestand te kiezen voor herstel van het wachtwoord.

BELANGRIJK: zal u niet veel verder helpen (binnen een redelijke termijn) indien u totaal niet op de hoogte bent van het wachtwoord dat u probeert te recupereren. Deze tool dient om gedeeltelijk bekende wachtwoorden te reconstrueren, er wordt dus verondersteld dat minstens één of meerdere delen ervan kent, maar twijfelt over een aantal tekens. Hoe meer u weet van het wachtwoord, hoe sneller en vlotter het proces verloopt.

Programma-interface en geavanceerde opties

Het hoofdmenu van Recovery Toolbox for PDF Password biedt toegang tot de volgende commando's:

File (bestand) – Exit (sluiten)
Gebruik dit commando om het programma af te sluiten.
Options (opties) – Send source file (bronbestand verzenden)
Voegt het huidige geopende bestand toe aan een nieuw bericht dat wordt aangemaakt in het standaard e-mailprogramma. Houd er rekening mee dat de standaard e-mailcliënt bepaald moet zijn in het systeem opdat deze functie correct zou werken.
BELANGRIJK: Wanneer u een bestand dat met een wachtwoord beschermd is, voorlegt aan de programmaontwikkelaars, gelieve dan ELK gekend detail over het wachtwoord in kwestie mee te geven. Dit zal het werk van onze experts AANZIENLIJK vergemakkelijken.
Options (opties) – Clear source file list (wis de lijst van bronbestanden)
Maakt de lijst van voorheen gebruikte bronbestanden leeg.
Options (opties) – Advanced (geavanceerd)
Dit menu bevat twee belangrijke opties voor de algemene werking van het programma:

Multithreading Deze optie bepaalt hoe uw CPU wordt gebruikt door het programma. Wanneer de optie is ingesteld op Auto-detect (zelfdetectie), detecteert het programma automatisch beschikbare logische CPU-kernen en gebruikt het deze om berekeningen te maken. U kunt ook de optie voor automatische detectie afvinken en het aantal gebruikte kernen beperken door het vereiste aantal handmatig in het betreffende veld in te voeren. Deze instelling staat standaard geactiveerd.

Gebruik de maskerconfigurator in plaats van de wachtwoordwizard Het gebruik van een maskerconfigurator in plaats van de gewone wizard geeft meer flexibiliteit aan en controle over het proces voor wachtwoordreconstructie. Het vereist echter een goed begrip van de wachtwoordstructuur en onzachte wachtwoordaanvallen. Gebruik deze optie indien u zeker bent van wat u gaat doen en meent dat handmatige configuratie van de hersteltool voor wachtwoorden de zaken sneller zal doen gaan. Deze instelling staat standaard gedeactiveerd.

Het verschil tussen beide werkingsmodi wordt verder nader toegelicht.

Help
Het gedeelte Help bevat koppelingen naar het helpgedeelte van het programma, de website, de bestelpagina, het dialoogvenster voor registratie en de informatiepagina van het programma.

Wachtwoordbescherming voor PDF-bestanden

In tegenstelling tot het merendeel van de andere documenttypes, kunnen PDF-bestanden worden beschermd met twee wachtwoorden tegelijk: een gebruikerswachtwoord en een eigenaarswachtwoord. Het gebruikerswachtwoord is bestemd om een PDF-bestand te openen en te coderen. Het eigenaarswachtwoord is een wachtwoord op lager niveau waarmee toestemmingen voor toegang tot het document kunnen worden bewerkt (bijvoorbeeld om het document te kopiëren naar het klembord).

Momenteel worden er vier versies van het wachtwoordbeschermingssysteem gebruikt in PDF-bestanden:

R2
De oudste. Gebruikt RC4-codering met een 40-bit sleutel voor bescherming van de inhoud.
R3
Een verbeterde versie van R2 met een 128-bit sleutel.
R4
Een nieuwere generatie van het beschermingssysteem dat een 128-bit AES-algoritme gebruikt.
R5
De meest recente versie gebruikt 256-bit AES-codering.

Er zijn twee belangrijke aspecten van het herstelproces voor wachtwoorden in Recovery Toolbox for PDF Password:

  • PDF-bestanden bevatten hashwaarden van beide wachtwoorden, die worden gebruikt voor snelle wachtwoordvalidatie. Recovery Toolbox for PDF Password gebruikt deze hashwaarden voor wachtwoordherstel.
  • In tegenstelling tot de recentste R5-versie, zijn in versies R2 tot en met R4 het gebruikers- en eigenaarswachtwoord nauw met elkaar verbonden, en kan men de geldigheid van het eigenaarswachtwoord niet controleren zonder het gebruikerswachtwoord op te geven. Daarom dient het gebruikerswachtwoord handmatig te worden ingevoerd wanneer het eigenaarswachtwoord wordt gerecupereerd uit oudere PDF-bestanden met R2-R4-beschermingssystemen.
  • R5-wachtwoorden zijn het gemakkelijkst om te recupereren, ondanks het feit dat het de meest recente versie van het beschermingssysteem is. R2-wachtwoorden kunnen iets langer vergen, terwijl R3- en R4-wachtwoorden heel wat langer (tientallen keren langer) in beslag nemen.

Wachtwoordherstel

Behalve voor Stap 2, is het wachtwoordherstelproces identiek voor beide modi. De verschillen worden verderop nader uitgele

De stap-voor-stap handleiding voor Recovery Toolbox for PDF Password

Stap 1. Het bestand kiezen

In de eerste stap bepaalt u voor welk bestand u een wachtwoord wenst te recupereren. Dit kan op drie verschillende manieren. U kunt eenvoudigweg de naam en het pad invoeren in het veld midden in het programmavenster of via het standaard Windows-dialoogvenster voor het openen van bestanden. U kunt ook een voorheen gebruikt PDF-bestand selecteren uit de drop-downlijst die wordt geopend door op een kleine knop met een neerwaartse pijl te klikken in het rechtergedeelte van het invoerveld. Zodra u de bestandsnaam hebt opgegeven, kunt u verdergaan naar de volgende stap door op Next (volgende) te klikken onderaan het venster.

Stap 2. Het wachtwoordtype selecteren

Bij deze stap geeft het programma basisinformatie weer over het bestand (bestandsnaam, PDF-versie en beschermingsversie) en wordt u verzocht om de herstelmodus te selecteren - om dus het wachtwoord te selecteren dat wordt gerecupereerd. Zoals hiervoor reeds werd gezegd, is dit of het gebruikerswachtwoord, of het eigenaarswachtwoord. Indien u het eigenaarswachtwoord wenst te recupereren voor een bestand dat gebruik maakt van vroegere versies van het beschermingssysteem (R2-R4), dient u ook het gebruikerswachtwoord in te voeren (indien het is ingesteld voor dit document), aangezien deze nauw samengaan. Vink de optie Show password (wachtwoord weergeven) aan om het wachtwoord te zien terwijl u het invoert.

Stap 3. Wachtwoordherstel - wachtwoordwizardmodus

De herstelwizard voor wachtwoorden is een vragenreeks die u helpt om gekende of zo goed als gekende delen van het wachtwoord te bepalen, en het zoekbereik gerichter te maken, zodat de reconstructieduur korter wordt. Met de wizard kan het wachtwoord in verschillende onderdelen worden opgesplitst, en kan elk gedeelte worden gekenmerkt als gekend of onbekend. Elk deel is iets dat u al dan niet kunt herinneren. Indien u bijvoorbeeld weet dat het wachtwoord begint met John en eindigt op iets anders, dient u het wachtwoord op te splitsen in twee delen. Het programma zal u vragen om elk van de gekende delen op te geven. Op het invoerscherm voor de wachtwoordelementen kunt u ook specificeren of het ingevoerde deel tekens bevat in de juiste letterkast (de optie .but I am not sure about the letter cases (... maar ik ben niet zeker van de letterkasten)). Deze optie werkt alleen voor Latijnse tekens.

Voor onbekende delen, kan de gebruiker de tekens opgeven die er mogelijk in voorkomen (kleine en hoofdletters Latijnse tekens, speciale tekens, spaties) en de lengte ervan. Hoe korter de lengte, hoe sneller het programma alle mogelijke combinaties zal kunnen berekenen en testen, probeer dus altijd een zo beperkt mogelijk bereik te gebruiken. U kunt één van de vooraf bepaalde bereikwaarden kiezen, zelf een bereik bepalen (I can set the length range myself (ik kan het lengtebereik zelf instellen)) of - het allerbeste - de exacte lengte opgeven (I remember this part length exactly - ik herinner de lengte van dit deel precies). Zodra u klaar bent met het beschrijven van de wachtwoorden, klikt u op Close (sluiten) om de subwizard af te sluiten en keert u terug naar de huidige stap. Zodra u terug bij de huidige stap bent, klikt u op Next (volgende) om verder te gaan naar de volgende stap van de wizard.

Stap 4. Wachtwoordherstel - Mask Constructor-modus (maskerconfiguratormodus)

In de maskerconfiguratormodus kunt u dezelfde herstel-instellingen configureren als in de wachtwoordwizardmodus, maar u beschikt over meer flexibiliteit en controle over het proces.

In deze modus kan het wachtwoord uit wel 6 verschillende delen bestaan, die worden voorgesteld door 6 elementen op het maskerconstructiescherm. Delen kunnen worden verwisseld en naar eender welke plaats gesleept met de muis. U kunt een element aanklikken dat een deel van het wachtwoord voorstelt, om de parameters te wijzigen. Ongebruikte elementen worden genegeerd tijdens het aanmaakproces van het wachtwoord.

De waarde van elk deel kan ofwel Mostly known (grotendeels ongekend), A well-known text value (een gekende tekstwaarde) of Some value from list (een waarde uit de lijst) zijn.

Voor een deel van het type Mostly unknown (grotendeels ongekend) kunnen gebruikers de tekentypes opgeven (of de specifieke tekens) waar het uit is opgemaakt, en de lengte.

Voor een deel van het type A well-known text value (een gekende tekstwaarde), kunt u een specifieke tekstwaarde invoeren voor dit wachtwoorddeel en specificeren of letterkasten kunnen variëren door de betreffende optie aan te vinken.

Een deel van het type Some value from list (een waarde uit de lijst) bevat een door de gebruiker bepaalde lijst van mogelijke waarden. Waarden kunnen ook worden opgehaald uit een tekstbestand.

Voor elk van bovenstaand wachtwoordtypes, kunt u de optie .and this part may also be absent (ook dit deel kan mogelijk niet aanwezig zijn) activeren, zo zal het programma dat deel overslaan bij het genereren van de mogelijke tekensequenties.

Een algemene lijst met instructies over het gebruik van deze feature is beschikbaar op de Password Mask Constructor pagina (maskerconfigurator voor wachtwoorden).

Stap 5. Het wachtwoordherstelproces

Wanneer het sjabloon voor wachtwoordreconstructie bepaald is in de Password Wizard (wachtwoord wizard) of Mask Constructor (maskerconfigurator) modus, start het feitelijke aanmaakproces van het wachtwoord. Standaard gebruikt de software alle beschikbare CPU-bronnen (kernen) voor het berekenen van de hashwaarden. Dit kan de prestaties van het systeem beïnvloeden en andere programma bijna of volledig onbruikbaar maken. Om het gebruik van uw computerbronnen te beperken, kunt u de Multi-threading optie gebruiken in het menu Options (opties) – Advanced (geavanceerd).

Recovery Toolbox for PDF Password geeft de volgende informatie weer tijdens het aanmaakproces van het wachtwoord:

Bestandsnaam:
de naam van het PDF-bestand.
Herstelmodus:
het te recupereren wachtwoordtype.
Bescherming:
het type beschermingssysteem voor wachtwoorden dat in het bestand wordt gebruikt (volgens de definitie van Adobe).
Vooruitgang:
een percentage van de vooruitgang van het huidige herstelproces.
Wachtwoord per seconde:
het geschatte aantal wachtwoorden dat per seconde door het programma wordt aangemaakt.
Gebruikt aantal threads:
het aantal logische CPU-kernen dat wordt gebruikt bij het berekeningsproces.
Verstreken tijd:
de duur van het proces.
Resterende tijd:
de geschatte tijdsduur tot aan het einde van het proces. Om deze waarde te berekenen, gebruikt het programma statistische gegevens over de aanmaaksnelheid van wachtwoorden van de afgelopen 5 minuten. Deze waarde wordt echter niet weergegeven tot 30 seconden na aanvang van het proces. Het programma geeft in de plaats een opmerking weer over prestatietesten.

Wachtwoordherstel kan uren of zelfs dagen in beslag nemen, afhankelijk van het de lengte van het wachtwoord, de gebruikte tekens, het aantal gekende tekens, de snelheid van uw PC en andere factoren. Daarom hebben we de mogelijkheid voorzien om het proces tijdelijk te stoppen, de vooruitgang op te slaan en het programma terug te laten verder werken op een later tijdstip, zonder de resultaten van de vorige berekeningen te verliezen.

De status van het aanmaakproces wordt elke 10 seconden individueel opgeslagen voor elk bestand. De status wordt ook opgeslagen wanneer op Pause (pauze) en Suspend (onderbreken) wordt gedrukt, of wanneer het programma wordt afgesloten via het Exit (sluiten) commando of door het programmavenster te sluiten. U kunt u systeem heropstarten, afsluiten en alle mogelijke bewerkingen uitvoeren, u kunt zelfs het bestand naar een andere schijf verplaatsen - de huidige vooruitgangwaarde gaat niet verloren, aangezien het verbonden is met dit specifieke bestand met unieke bestandsidentificatie-elementen. Indien u echter op Cancel (annuleren) drukt of wanneer het programma het wachtwoord niet vindt in Password Wizard (wachtwoordwizard) modus, wordt de vooruitgangswaarde gereset en dient u het hele proces van bij het begin terug te starten wanneer u hetzelfde bestand terug laadt. Indien een wachtwoord niet kan worden gereconstrueerd na de reconstructiesessie, is dit te wijten aan één enkele oorzaak: onvoldoende of verkeerde invoergegevens. Er zijn geen andere redenen die eventueel succes beïnvloeden. Het is dus aangeraden om de herstelopties te herzien en nogmaals te proberen indien Recovery Toolbox for PDF Password er niet in slaagt om een wachtwoord te reconstrueren.

In tegenstelling tot volledige versie, geeft de demoversie van het programma alleen de eerste 3 tekens van het wachtwoord. Indien het programma het wachtwoord niet recupereert, wordt dit overeenkomstig gemeld.